વર્ડ ફાઉન્ડેશન

શબ્દ

જુન, 1916.


કૉપિરાઇટ, 1916, HW PERCIVAL દ્વારા.

મિત્રો સાથે મોમેન્ટ.

પૃથ્વી પરના આપણા દુઃખનો થિયોસોફિકલ સિદ્ધાંત એ કર્મકાંડના બદલામાં નથી, આપણા નૈતિકતાના નૈતિક નિવેદન સાથે નરકમાં બદલાવ તરીકે, જે બંને નિશ્ચિત માન્યતાઓને માત્ર વિશ્વાસમાં સ્વીકારી લેવી જોઈએ; અને, આગળ, એક નૈતિક ભલાઈ ઉત્પન્ન કરવા માટે અન્ય જેટલું સારું છે?

બંને સિદ્ધાંતો એક સમાન છે, અને ફક્ત માનસિકતા અથવા બાળકની સ્થિતિમાં હોવા પર વિશ્વાસ રાખવો પડશે. આ સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવે છે, જેમ કે મૂળાક્ષરો અને ગુણાકાર કોષ્ટક બાળ-વિશ્વાસ દ્વારા લેવામાં આવે છે.

જ્યારે તર્ક મન સિદ્ધાંતોની તપાસ કરે છે, ત્યારે તે શોધે છે કે પૃથ્વી પરના દુઃખ કાયદાનો અને ન્યાય ઉપર આધારિત છે અને જીવનમાં અનુભવ દ્વારા પુરાવા છે, અને નરકની માન્યતા એ ધર્મશાસ્ત્રની નીતિ દ્વારા બંધાયેલી એક મનસ્વી આજ્ઞા છે. પૃથ્વી પર એક ટૂંકી જીંદગીમાં અજ્ઞાનતા દ્વારા મોટે ભાગે ખોટી રીતે કરેલા અપરાધોના બદલામાં મનને નરકમાં શાશ્વત વેદના માટે કોઈ કારણ મળી શકતું નથી, ખાસ કરીને જ્યારે દુષ્કૃત્યોને સંજોગો અને પર્યાવરણ દ્વારા વારંવાર ફરજ પાડવામાં આવે તેવું લાગે છે, જે પીડિતને કારણે ન હતું.

પુનર્જન્મ, અને જીવનના તથ્યો સમજાવવા માટે જ્યારે લાગુ કરવામાં આવે છે ત્યારે પૃથ્વી પર કર્કશ વળતર તરીકે પીડાય છે, તે કાયદા અનુસાર કાર્ય કરવા માટે મળી આવે છે, જેમ કે ગુણાકાર કોષ્ટક અને અંકગણિત. કાયદાની વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહીના પરિણામ રૂપે દુઃખ જોવામાં આવે છે, અને સજા નથી, પરંતુ શીખવાની આવશ્યક અનુભવ એટલા માટે નહીં. તે બુદ્ધિ માટે વધુ વિશ્વસનીય છે કે તેમાં વિશ્વ અને પુરુષની જગ્યાએ કાયદાના પરિણામે ન્યાયાધીશની મરજીના પરિણામ છે.

નરકના ધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને નૈતિક શુદ્ધતા ઉત્પન્ન કરવા માટે, નૈતિક કલ્યાણના થિયોસોફિકલ સિદ્ધાંત તરીકે જેટલું સારું કહેવાય તેવું માનવામાં આવતું નથી, કારણ કે ક્યારેય નૈતિક શક્તિ સર્ઈલ ડરથી જન્મે નહીં. નર્ક સિદ્ધાંત સજાના ડર દ્વારા દેવતાને વળગી રહેવું છે. તેના બદલે તે નૈતિક કફોત્પાદક જાતિ અને અન્યાયી ક્રિયા સૂચવે છે.

પુનર્જન્મ દ્વારા કર્મિક પ્રતિબદ્ધતાના સિદ્ધાંત, મનને પોતાનું સ્થાન શોધવામાં અને વિશ્વમાં કામ કરવામાં મદદ કરે છે, અને તે જીવન દ્વારા સાચું માર્ગ બતાવે છે. નૈતિક ભલાઈ એ પરિણામ છે.

ધર્મશાસ્ત્રના નર્કનો કોઈ પુરાવો નથી. ન્યાયની ભાવના બળવો અને તેના ડરને વિખેરી નાખે છે કારણ કે મન તાકાત અને સમજમાં વધે છે. કર્મનો પુરાવો માણસમાં ન્યાયની ભાવના છે. તેને જોવા અને સમજવાની ક્ષમતા, તેના ખોટાં કાર્યોને જોવાની ઇચ્છા અને માત્ર ક્રિયા દ્વારા જ તેના પર આધાર રાખે છે.

એચડબલ્યુ પર્સિઅલ