વર્ડ ફાઉન્ડેશન વિડિઓઝ


વિચારો અને નસીબદ્વારા હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ, ઘણા લોકો દ્વારા માનવ અને બ્રહ્માંડ પર લખાયેલ સૌથી સંપૂર્ણ પુસ્તક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. 70 વર્ષથી વધુ સમયથી પ્રિન્ટમાં, તે માનવતાને ક્યારેય મૂંઝવતા ઊંડા પ્રશ્નો પર તેજસ્વી પ્રકાશ પાડે છે. અમારા વિડિયો પૃષ્ઠમાં પ્રથમ 3 પૃષ્ઠોની ઑડિઓ પ્રસ્તુતિ શામેલ છે પરિચય અને એક ઝલક, પર્સિવાલના પોતાના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને, અસામાન્ય રીતે વિચારો અને નસીબ લખવામાં આવ્યું હતું.
હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ સભાનતા પ્રત્યે સભાન હોવાના તેમના શક્તિશાળી, ઉમદા અનુભવને તેમના મહાન ઓપસના પ્રસ્તાવનામાં વર્ણવ્યા, વિચારો અને નસીબ. આ એકમાત્ર ઉદાહરણ છે જ્યાં પુસ્તકમાં પ્રથમ વ્યક્તિ સર્વનામ “I” નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી પર્સીવલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ પ્રાધાન્ય આપે છે કે પુસ્તક તેની પોતાની યોગ્યતા પર ઊભું રહે અને તેના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત ન થાય. આ વિડિયો સમગ્ર લેખકના પ્રસ્તાવનાનું વાંચન છે.
નીચેની વિડિઓમાં સંપૂર્ણ ઑડિઓ શામેલ છે પરિચય-સમગ્ર પ્રથમ પ્રકરણ -થી વિચારો અને નસીબ હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સિવલ દ્વારા. આ વાંચન 11મી આવૃત્તિનું છે.
મદ્યપાનની આ વ્યાખ્યા છે વિચારો અને નસીબહેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સીવલ દ્વારા લખાયેલ.
ઈમાનદારીની આ વ્યાખ્યા છે વિચારો અને નસીબહેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સીવલ દ્વારા લખાયેલ.
થિંકિંગ ધેટ ડઝ નોટ ક્રીએટ થોટ્સની આ વ્યાખ્યા છે વિચારો અને નસીબહેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સીવલ દ્વારા લખાયેલ.
ની વિદ્યાર્થીની વિચારો અને નસીબ, જો, પુસ્તક વિશેના તેમના વિચારો અને તેની તેમના જીવન પર કેવી અસર પડી તે શેર કરે છે.