વર્ડ ફાઉન્ડેશન લાઇબ્રેરી
આ વર્ચુઅલ લાઇબ્રેરી તે છે જ્યાં હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સિવલનાં પુસ્તકો અને અન્ય કાર્યો જોઈ શકાય છે. સંપાદકો શ્રી પર્સિવાલ દ્વારા તેમના માસિક મેગેઝિન, ધ વર્ડ માટે લખવામાં આવ્યા હતા, જે 1904 અને 1917 ની વચ્ચે પ્રકાશિત કરાઈ હતી. આ શબ્દમાં ક્યૂ એન્ડ એ લક્ષણ હતું, "મોમેન્ટ્સ વિથ ફ્રેન્ડ્સ" જેમાં શ્રી પર્સિવાલે તેમના વાચકોના પ્રશ્નોના જવાબો આપ્યા હતા. થિંકિંગ એન્ડ ડેસ્ટિનીની રજૂઆતના ભાષાંતરો અને વિચાર અને નિયતિ વિશેના વિડિઓઝ અને લેખક અહીં શામેલ છે.

હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ દ્વારા પુસ્તકો


વિચારો અને નસીબ, માણસ અને વુમન અને બાળ, લોકશાહી સ્વયં સરકાર છે અને કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ અમારા તરફથી ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં પણ ઉપલબ્ધ છે ઇબુક્સ પૃષ્ઠ.થિંકિંગ અને ડેસ્ટિની ફ્રન્ટ કવર
વિચારો અને નસીબ

મેન, બ્રહ્માંડ અને તેના ઉપર લખેલી સૌથી સંપૂર્ણ પુસ્તક તરીકે ઘણા લોકો દ્વારા ઉદ્ભવતા, આ પુસ્તક દરેક મનુષ્ય માટે જીવનનો સાચો હેતુ સ્પષ્ટ કરે છે.


મેન એન્ડ વુમન અને ચાઈલ્ડ ફ્રન્ટ કવર
માણસ અને વુમન અને બાળ

આ પુસ્તક બાળકના સભાન પૂછપરછમાં બાળકના વિકાસને અનુસરે છે. તે સ્વ-શોધની સંભાળ રાખવામાં માતા-પિતાએ ભજવેલી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા પર પણ પ્રકાશ પાડે છે.


લોકશાહી એ સ્વ-સરકારનું ફ્રન્ટ કવર છે
લોકશાહી સ્વયં સરકાર છે

શ્રી પર્સિવાલે "સાચું" લોકશાહીનું એક મૂળ અને સંપૂર્ણપણે નવું ખ્યાલ પ્રદાન કર્યું છે. આ પુસ્તકમાં, વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય બાબતોને શાશ્વત સત્યોની સૂચિ હેઠળ લાવવામાં આવે છે.


ચણતર અને તેના પ્રતીકો આગળનું આવરણ
કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ

કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ વય-જૂના પ્રતીકો, પ્રતીકો, સાધનો, સીમાચિહ્નો અને ઉપદેશો પર નવી પ્રકાશ મૂકે છે. આમ, ફ્રીમેસનરીના ઉચ્ચતમ હેતુઓ જાહેર કરવામાં આવે છે.


શબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ II ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીય
શબ્દમાંથી માસિક સંપાદકીય
1904-1917 ભાગ I અને ભાગ II

હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સિવલ દ્વારા ત્રણ ખંડના સમૂહના ભાગ I અને II માં સંપાદકીય સૌપ્રથમ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. શબ્દ ઑક્ટોબર 1904 અને સપ્ટેમ્બર 1917 વચ્ચે મેગેઝિન.


વર્ડ ફ્રન્ટ કવરમાંથી મિત્રો સાથેની ક્ષણો
મિત્રો સાથે ક્ષણો
શબ્દ 1906-1916 થી

ત્રણ ખંડના સમૂહના આ ત્રીજા પુસ્તકમાંના પ્રશ્નો વાચકો દ્વારા પૂછવામાં આવ્યા હતા શબ્દ અને શ્રી પર્સીવલ દ્વારા જવાબ આપ્યો.


શબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીયશબ્દ ભાગ I ફ્રન્ટ કવરમાંથી માસિક સંપાદકીય
શબ્દમાંથી માસિક સંપાદકીય
1904-1917 18 નાના ફોર્મેટ શીર્ષકોમાં

હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સિવલ દ્વારા 18 નાના ફોર્મેટ પુસ્તકોની શ્રેણીમાં સંપાદકીય સૌપ્રથમ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. શબ્દ ઑક્ટોબર 1904 અને સપ્ટેમ્બર 1917 વચ્ચે મેગેઝિન.