વર્ડ ફાઉન્ડેશન વિડિઓઝવિચારો અને નસીબદ્વારા હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ, ઘણા લોકો દ્વારા માનવ અને બ્રહ્માંડ પર લખાયેલ સૌથી સંપૂર્ણ પુસ્તક તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે. 70 વર્ષથી વધુ સમયથી પ્રિન્ટમાં, તે માનવતાને ક્યારેય મૂંઝવતા ઊંડા પ્રશ્નો પર તેજસ્વી પ્રકાશ પાડે છે. અમારા વિડિયો પૃષ્ઠમાં પ્રથમ 3 પૃષ્ઠોની ઑડિઓ પ્રસ્તુતિ શામેલ છે પરિચય અને એક ઝલક, પર્સિવાલના પોતાના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને, અસામાન્ય રીતે વિચારો અને નસીબ લખવામાં આવ્યું હતું.હેરોલ્ડ પર્સિઅલ તેમના મહાન કાર્યની તરફેણમાં ચેતનાની સભાનતા વિશે સભાન હોવાના તેના શક્તિશાળી, ન્યૂટિક અનુભવનું વર્ણન કર્યું છે, વિચારો અને નસીબ. આ વિડિયો તે પૃષ્ઠો પરથી એક વર્ણન છે. આ એકમાત્ર દાખલો છે જ્યાં પ્રથમ વ્યક્તિ “I” નો ઉપયોગ થાય છે. તે બીજે ક્યાંય દેખાતું નથી વિચારો અને નસીબ. પર્સિવાલે જણાવ્યું હતું કે તે પસંદ કરે છે કે પુસ્તક તેની પોતાની ગુણવત્તા પર આધારિત છે અને તેના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત નથી.નીચેની વિડિઓમાં સંપૂર્ણ ઑડિઓ શામેલ છે પરિચય-સમગ્ર પ્રથમ પ્રકરણ -થી વિચારો અને નસીબ હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. પર્સિવલ દ્વારા. આ વાંચન 11મી આવૃત્તિનું છે.ની વિદ્યાર્થીની વિચારો અને નસીબ, જો, પુસ્તક વિશેના તેમના વિચારો અને તેની તેમના જીવન પર કેવી અસર પડી તે શેર કરે છે.