વર્ડ ફાઉન્ડેશન વિડિઓઝવિચારો અને નસીબદ્વારા હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સિઅલ, મેન અને બ્રહ્માંડ પર લખાયેલી સૌથી સંપૂર્ણ પુસ્તક તરીકે ઘણાં લોકો દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. 70 વર્ષથી વધુ સમય માટે છાપવામાં, તે ઊંડા પ્રશ્નો પર તેજસ્વી પ્રકાશ ફેંકે છે જેણે માનવતાને ક્યારેય અસ્પષ્ટ બનાવ્યું છે. અમારા વિડિઓ પૃષ્ઠમાં પ્રથમ 3 પૃષ્ઠોની ઑડિઓ પ્રસ્તુતિ શામેલ છે. પરિચય અને એક ઝલક, પર્સિવાલના પોતાના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને, અસામાન્ય રીતે વિચારો અને નસીબ લખવામાં આવ્યું હતું.હેરોલ્ડ પર્સિઅલ તેમના મહાન કાર્યની તરફેણમાં ચેતનાની સભાનતા વિશે સભાન હોવાના તેના શક્તિશાળી, ન્યૂટિક અનુભવનું વર્ણન કર્યું છે, વિચારો અને નસીબ. આ વિડિઓ તે પૃષ્ઠોનું એક વર્ણન છે. આ એકમાત્ર દાખલો છે જ્યાં પ્રથમ વ્યક્તિ "હું" નો ઉપયોગ થાય છે. તે ક્યાંય પણ દેખાતું નથી વિચારો અને નસીબ. પર્સિવાલે જણાવ્યું હતું કે તે પસંદ કરે છે કે પુસ્તક તેની પોતાની ગુણવત્તા પર આધારિત છે અને તેના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત નથી.નીચેની વિડિઓમાં સંપૂર્ણ audioડિઓ પરિચય - સમગ્ર પ્રથમ પ્રકરણ - શામેલ છે વિચારો અને નસીબ by હેરોલ્ડ ડબલ્યુ. આ વાંચન 11 મી આવૃત્તિનું છે.