ભૌમિતિક પ્રતીકોનો ઉપયોગ સમગ્ર સંસ્કૃતિઓમાં આંતરિક અર્થ અને જાણકારતા લાવવા માટે સમગ્ર સંસ્કૃતિમાં કરવામાં આવે છે. આ વેબસાઈટ દરમ્યાન અમે કેટલાક ભૂમિતિના પ્રતીકોનું પુનરુત્પાદન કર્યું છે જે શ્રી પર્સિઅલ સમજાવે છે અને આનો અર્થ સમજાવે છે. વિચારો અને નસીબ તેમણે કહ્યું કે આ પ્રતીકો માનવી માટે મૂલ્ય ધરાવે છે, જો તે ઇરાદાપૂર્વક સત્યમાં પહોંચવા માટે વિચારે છે, જે સંકેતો ધરાવે છે. કારણ કે આ પ્રતીકોમાં માત્ર લીટીઓ અને વણાંકોનો સમાવેશ થાય છે જે શારીરિક પ્લેન, જેમ કે વૃક્ષ અથવા માનવીની આકૃતિના જાણીતા પદાર્થમાં બનાવવામાં આવ્યાં નથી, તે અમૂર્ત, બિન-ભૌતિક વિષયો અથવા ઑબ્જેક્ટ્સ પર વિચારને ઉત્તેજિત કરી શકે છે. આ રીતે, તેઓ આપણા ઇન્દ્રિયોની બહારના ભૌતિક ક્ષેત્રને સમજવામાં સહાય કરી શકે છે, આમ બ્રહ્માંડના મોટા નિયમોમાં સમજણ આપી શકે છે. વિચારો અને નસીબ.

"ભૌમિતિક પ્રતીકો સ્વભાવના જ્ઞાનની ભૌતિકતા દ્વારા, સમય અને અવકાશમાં અને બહાર અને પછી સભાન રહેવું, સ્વરૂપની સ્વરૂપોની રચના અને સોલિડિટી અને કર્તાની પ્રગતિમાં આવવાની રજૂઆત છે." - એચડબ્લ્યુપી

પર્સીવલ દ્વારા આ નિવેદન ખરેખર દૂર સુધી છે. તે કહે છે કે આ પ્રતીકોના આંતરિક અર્થ અને મહત્વને સમજવા માટેના આપણા ઇરાદાથી, આપણે જાણી શકીએ છીએ કે જે આપણા માટે અજાણતા લાગે છે - અમે કોણ અને કેવી રીતે છીએ, કેવી રીતે અને કેમ, બ્રહ્માંડના હેતુ અને યોજના વિશે અહીં આવ્યા. . . અને આગળ.બાર નમ્ર પોઇન્ટ્સનું સર્કલ


પર્સિઅલ અમને કહે છે કે VII-B એ વિચારવાનો અને ભાગ્યમાં આકૃતિ - રાશિચક્રમાં બાર નમ્ર પોઇન્ટ્સના વર્તુળની અંદર-મૂળ, સરવાળો અને તમામ ભૌમિતિક પ્રતીકોમાં સૌથી મહાન છે.

વર્તુળ તેના બાર નામ વગરના બિંદુઓ ધરાવે છે

"તેના બાર પોઈન્ટ સાથે વર્તુળની આકૃતિ બ્રહ્માંડની ગોઠવણ અને બંધારણ, અને તેમાંની દરેક વસ્તુને જાહેર કરે છે, સમજાવે છે અને સાબિત કરે છે. આમાં અભિવ્યક્ત તેમજ પ્રગટ થયેલા ભાગોનો સમાવેશ થાય છે. . . આ પ્રતીક તેથી ઉપર અને નીચે અને અંદર અને બહારના સંબંધમાં મનુષ્યની રચના અને સાચી સ્થિતિ દર્શાવે છે. તે દર્શાવે છે કે મનુષ્ય એ પીવોટ, ફુલક્રમ, સંતુલન ચક્ર અને કાલ્પનિક માનવીય વિશ્વનો સૂક્ષ્મજંતુ છે. "

-એચડબલ્યુ પર્સિઅલ

શ્રી પર્સિવાલે સિમ્બોલ્સ, ચિત્રો અને ચાર્ટ્સના 30 પૃષ્ઠો શામેલ કર્યા છે જેનો અંત આખરે મળી શકે છે વિચારો અને નસીબ.ભૌમિતિક પ્રતીકના મૂલ્યોમાંની એક, અન્ય પ્રતીકોની તુલનામાં, વધુ સીધીતા, ચોકસાઈ અને પૂર્ણતા છે જે તે રજૂ કરે છે જે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતી નથી.એચડબલ્યુ પર્સિઅલ