વિચારો અને નસીબનો સંક્ષિપ્ત વર્ણનજીવનમાં તમારા માટે સૌથી મહત્વનું શું છે?

જો તમારો જવાબ એ છે કે તમે તમારી જાતને અને વિશ્વ જેમાં આપણે જીવીએ છીએ તેની વધુ સમજણ પ્રાપ્ત કરવી; જો આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે શા માટે પૃથ્વી પર છીએ અને મૃત્યુ પછી આપણી રાહ જોવી કેમ છે; જો તે જીવનનો સાચો હેતુ, તમારું જીવન, વિચારો અને નસીબ તમને આ જવાબો શોધવા માટેની તક આપે છે. અને ઘણું બધું.

આ પૃષ્ઠોમાં, રેકોર્ડ કરેલ ઇતિહાસ કરતા જૂની માહિતી હવે વિશ્વને સભાનતા વિશે જાણીતી બનાવવામાં આવી છે. આનો મહાન મૂલ્ય એ છે કે તે આપણને બ્રહ્માંડને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે મદદ કરી શકે છે. . . અને આગળ. આ પુસ્તક એ સિદ્ધાંત નથી જે તમને તમારું જીવન કેવી રીતે જીવી શકે તે કહેશે. લેખક જણાવે છે કે દરેક પુરુષ અને સ્ત્રી માટેનો એક મહત્વપૂર્ણ પાઠ એ છે કે કોઈનું શું કરવું અને શું ન કરવું તે નક્કી કરવું. તેણે કહ્યું: "હું કોઈને ઉપદેશ આપવાનું નથી માનતો; હું પોતાને ઉપદેશક અથવા શિક્ષક ગણતો નથી. "

આ મહાન કાર્ય માનવતા માટે લખવામાં આવ્યું હોવા છતાં, વિશ્વભરમાં પ્રમાણમાં થોડા લોકોએ તેને શોધી કાઢ્યું છે. પરંતુ, ભરતીમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે કારણ કે આપણે જે વ્યક્તિગત અને વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તેનો અર્થ સમજવા માંગીએ છીએ, તેમ જ પીડા અને પીડાતા લોકો પણ તેમની સાથે આવે છે. લેખકની આતુર ઇચ્છા તે હતી વિચારો અને નસીબ બધા મનુષ્યોને પોતાને મદદ કરવા માટે મદદ કરવા માટે બિકન લાઇટ તરીકે સેવા આપે છે.

આ અજાણ્યા વિચિત્ર વાચક અને ઊંડા જ્ઞાનના સૌથી ઉત્સાહી શોધક બંને મદદ કરી શકતા નથી પરંતુ આ પુસ્તકમાં સંબોધવામાં આવેલા વિષયોની વિપુલતા, અવકાશ અને વિગતવાર દ્વારા રસપ્રદ બનશે. ઘણાં લોકો આશ્ચર્ય કરશે કે લેખકએ માહિતી કેવી રીતે મેળવી. અસામાન્ય રીત જેમાં આ માસ્ટરપીસનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું તે લેખકના પ્રસ્તાવ અને પછીના શબ્દ બંનેમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે.

પર્સિઅલ માટે પ્રકરણોની રૂપરેખા કરવાનું શરૂ કર્યું વિચારો અને નસીબ બળવાન પ્રકાશના નીચેના અનુભવો, જેને તેમણે ચેતનાના સભાન તરીકે ઓળખાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સભાનતાની સભાનતાથી તે વ્યક્તિને "અજ્ઞાત" જાહેર થાય છે જે ખૂબ સભાન છે. આ અનુભવોએ પર્સિઅલને પછીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની કોઈ ચોક્કસ પદ્ધતિ દ્વારા અથવા "વાસ્તવિક વિચારસરણી" તરીકે ઓળખાતા કોઈપણ વિષય વિશે જ્ઞાન ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આ પદ્ધતિ દ્વારા પુસ્તક લખવામાં આવ્યું હતું.

પર્સિઅલની લેખનમાં એક અધિકૃતતા છે કારણ કે તે માન્યતાઓ, સિદ્ધાંત અથવા ઢોંગથી ભરેલી છે. સત્યના ઉચ્ચતમ સંસ્કાર પર તેમનું નિર્દય સમર્પણ ક્યારેય વિખેરાઈ જતું નથી. આ એક પુસ્તક છે જે માનવીય હૃદયમાં ઉત્સાહથી બોલે છે કે કેમ તે માનવજાત કેમ છે. વિચારો અને નસીબ એક અસામાન્ય ભાષણ છે જે પ્રગટ થયેલી અને અજાણ્યા વિશ્વની સંપૂર્ણતાને સમાવે છે; જેમ કે, તે તેના મુક્ત જીવનને શોધનારા બધાના જીવનમાં લાગુ થઈ શકે છે.