કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ


હેરોલ્ડ ડબ્લ્યુ. પર્સીવલ દ્વારા
સંક્ષિપ્ત વર્ણન
કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ વય-જૂના પ્રતીકો, પ્રતીકો, સાધનો, સીમાચિહ્નો, ઉપદેશો અને ફ્રીમેસનરીના ઉચ્ચતમ હેતુઓ પર નવી પ્રકાશ મૂકે છે. આ પ્રાચીન ઓર્ડર જૂના નામના પિરામિડના નિર્માણ પહેલાં એક નામ અથવા અન્ય લાંબા સમયથી અસ્તિત્વમાં છે. તે આજે જાણીતા કોઈપણ ધર્મ કરતાં જૂની છે! લેખક જણાવે છે કે ચણતર માનવતા માટે છે - દરેક માનવ શરીરમાં સભાન સ્વ માટે. કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ આપણામાંના કોઈ પણ માનવજાતના ઉચ્ચતમ હેતુઓ માટે તૈયાર કરવાનું પસંદ કરી શકે છે - આત્મજ્ઞાન, પુનર્જીવન અને સભાન અમરત્વ.
કડિયાકામના અને તેના સિમ્બોલ્સ વાંચો


પીડીએફ
HTMLઇ-પુસ્તક


ક્રમમાં
"કડિયાકામના કરતા માણસો માટે વધુ સારી અને વધુ આધુનિક શિક્ષણ ઉપલબ્ધ નથી."એચડબલ્યુ પર્સિઅલ